Pomoc techniczna

data ostatniej aktualizacji: 20.02.2017 r.

Wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników
usługi Office365
świadczone jest bezpośrednio
przez  firmę  Microsoft za pomocą: 

Kontaktu telefonicznego :

w języku polskim:
Poniedziałek – Piątek w godzinach 8 – 16

tel.: +48 800 70 23 20

w języku angielskim:
24 godziny / 7 dni w tygodniu
tel.: +48 800 70 23 20
tel.: +48 22 306 05 17

Poprzez czat on-line:

Poza wsparciem technicznym świadczonym poprzez firmę Microsoft, pomoc w zakresie konfiguracji, użytkowania pakietu, jak i migracji poczty można uzyskać bezpośrednio poprzez kontakt z osobami zgodnie z przynależnością do jednostki :

Wydział Filologiczny
Katedra Filologii Niderlandzkiej, mgr Ireneusz Kuboń – tel.: +48 71 375 24 39 ireneusz.kubon@uwr.edu.pl
Instytut Filologii Polskiej, mgr inż. Paweł Kowalczuk – tel.: +48 71 375 22 91 pawel.kowalczuk@uwr.edu.pl
Instytut Filologii Romańskiej, Adam Biernacki – adam.biernacki@uwr.edu.pl
Instytut Filologii Angielskiej, mgr Ireneusz Kuboń – tel.: +48 71 375 24 39 ireneusz.kubon@uwr.edu.pl
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, inż. Izabela Jaraszek – tel.: +48 71 375 24 57 izabela.jaraszek@uwr.edu.pl
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, mgr Łukasz Śmigiel – tel.: +48 71 375 79 13 lukasz.smigiel@uwr.edu.pl
Instytut Filologii Germańskiej, Paweł Uruski – tel.: +48 71 375 25 74 pawel.uruski@uwr.edu.pl
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Łukasz Wierszyłło – tel.: +48 71 375 24 23 lukasz.wierszyllo@uwr.edu.pl
Dziekanat Wydziału Filologicznego, Łukasz Wierszyłło – tel.: +48 71 375 24 23 lukasz.wierszyllo@uwr.edu.pl

Wydział Fizyki i Astronomii  
Instytut Astronomiczny, dr Robert Falewicz – tel.: +48 71 337 80 66 robert.falewicz@uwr.edu.pl
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Igor Truszkowski – tel.: +48 71 375 93 74 igor.truszkowski@uwr.edu.pl
Instytut Fizyki Teoretycznej, dr. Paweł Misiak – tel.: +48 71 375 94 02 pawel.misiak@uwr.edu.pl
Dziekanat i Administracja Ogólnowydziałowa, dr. Paweł Misiak – tel.: +48 71 375 94 02 pawel.misiak@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Biologicznych      
mgr inż. Marek Ćmikiewicz – tel.: +48 71 375 40 08 marek.cmikiewicz@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych    
Instytut Archeologii, mgr inż. Bogdan Miazga – tel.: +48 71 375 29 38 bogdan.miazga@uwr.edu.pl
Instytut Historyczny, mgr Marek Szymczak, mgr Krzysztof Wachowiak – tel.: +48 71 375 26 74 marek.szymczak@uwr.edu.pl, +48 71 375 26 74 krzysztof.wachowiak@uwr.edu.pl
Instytut Historii Sztuki, Waldemar Pawlikowski – tel.: +48 71 375 25 46 waldemar.pawlikowski@uwr.edu.pl
Instytut Kulturoznawstwa, Waldemar Pawlikowski – tel.: +48 71 375 25 46 waldemar.pawlikowski@uwr.edu.pl
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Waldemar Pawlikowski – tel.: +48 71 375 25 46 waldemar.pawlikowski@uwr.edu.pl
Katedra Muzykologii, Waldemar Pawlikowski – tel.: +48 71 375 25 46 waldemar.pawlikowski@uwr.edu.pl
Instytut Pedagogiki, Wojciech Ołdakowski, mgr Łukasz Zembrzuski – tel.: +48 71 367 20 01 w. 114 wojciech.oldakowski@uwr.edu.pl, lukasz.zembrzuski@uwr.edu.pl
Instytut Psychologii, inż. Zofia Garncarek, mgr Przemysław Nowicki – tel.: +48 71 367 20 01 w. 118 zofia.garncarek@uwr.edu.pl, +48 71 367 18 14 przemyslaw.nowicki@uwr.edu.pl
Dziekanat WNHiP, Damian Grzegorczyk, Maciej Kryś – tel.: +48 71 375 29 92 damian.grzegorczyk@uwr.edu.pl, +48 71 375 29 92 maciej.krys@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Marcin Opęchowski, – tel.: +48 71 375 50 72 marcin.opechowski@uwr.edu.pl
Łukasz Stachowski, – tel.: +48 71 375 51 67 lukasz.stachowski@uwr.edu.pl
Piotr Ilczuk – tel.:  +48 71 326 10 06 piotr.ilczuk@uwr.edu.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Zbigniew Piotrowski – tel.: +48 71 375 26 41 zbigniew.piotrowski@uwr.edu.pl
mgr Ziemowit Kubicz – tel.: +48 71 375 26 41 ziemowit.kubicz@uwr.edu.pl

Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Przemysław Kucharczyk – przemyslaw.kucharczyk@uwr.edu.pl

Archiwum
mgr Grzegorz Przybysz – tel.: +48 71 375 22 28 w. 31 grzegorz.przybysz@uwr.edu.pl

Biblioteka Uniwersytecka
mgr inż. Rafał Olaszak, – tel.: +48 71 346 31 56 rafal.olszak@uwr.edu.pl
inż. Jarosław Jóźwiak – tel.: +48 71 346 31 55 jaroslaw.jozwiak@uwr.edu.pl

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Damian Domański, – tel.: +48 71 375 28 74 damian.domanski@uwr.edu.pl
Karol Greinert, – tel.: +48 71 375 28 74 karol.greinert@uwr.edu.pl
Roman Haligowski, – tel.: +48 71 375 23 45 roman.haligowski@uwr.edu.pl
Wydział Chemii
dr inż. Andrzej Gniewek, – tel. +48 71 375 73 15 andrzej.gniewek@uwr.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
mgr Małgorzata Kołaczkowska, tel. +48 71 375 74 11 malgorzata.kolaczkowska@uwr.edu.pl

Wydział Biotechnologii
Rashad Al-Yawir, – tel. +48 71 375 62 11 rashad.al-yawir@uwr.edu.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Damian Nawara firma MICROMEG – tel +48 519 770 692

Niezależnie wsparcie w zakresie problemów z logowaniem, migracją poczty i obsługą usługi dla pracowników administracji centralnej świadczy zespół Helpdesk.

Zgłoszenia z problemami można wysyłać przez całą dobę na adres helpdesk@uwr.edu.pl lub kontaktować się z naszymi pracownikami telefonicznie:

1. inż. Paweł Cieniawski            – tel.: +48 71 375 26 48    pawel.cieniawski@uwr.edu.pl
2. inż. Remigiusz Trzcionka      – tel.:  +48 71 375 94 17   remigiusz.trzcionka@uwr.edu.pl
3. Tomasz Antczak                    – tel.: +48 71 375 94 16    tomasz.antczak@uwr.edu.pl
4. Patryk Kapica                        – tel.: +48 71 375 26 48    patryk.kapica@uwr.edu.pl

Pomoc świadczona jest również dla poszczególnych administratorów wydziałów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych przez pracowników Działu Usług Informatycznych w dni robocze, w godzinach 8:30 – 15:30 pod numerem telefonu:        +48 71 375 95 37


 Przydatne artykuły: