Co to jest usługa Office 365?

Office 365 za pomocą przeglądarki internetowej umożliwia dostęp do własnych zasobów, takich jak: poczta e-mail, dokumenty, lista kontaktów, a także kalendarz. Istnieje również możliwość pracy w grupie na wybranych przez siebie dokumentach (po udostępnieniu ich wytypowanym osobom). W związku z tym, że usługa do podstawowej pracy nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania, korzystanie z niej możliwe jest zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę posiadają automatycznie dostęp do imiennej skrzynki pocztowej w domenie @uwr.edu.pl oraz usługi Microsoft Office 365.

Doktoranci oraz studenci logują się do poczty w domenie @uwr.edu.pl podając jako swój login : numer_albumu@uwr.edu.pl

 

Koniecznie przeczytaj :

Instrukcja logowania do usługi Office 365 w domenie @uwr.edu.pl dla pracowników, doktorantów, studentów

Procedura resetowania hasła w Office 365 dla osób, które nie otrzymały hasła pierwszego logowania

Procedura zmiany hasła w usłudze Office 365 w domenie @uwr.edu.pl

Formularz utworzenia konta pocztowego dla osoby funkcyjnej, jednostki, na potrzeby konferencji itd. znajduje się w sekcji Formularze

 

Zarządzenia Rektora dotyczące usługi Office 365

Regulamin korzystania z usługi Microsoft Office 365 na Uniwersytecie Wrocławskim (zarządzenie nr 140/2014) | Link
Zasady tworzenia adresów poczty elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim (zarządzenie nr 139/2014) | Link

Zobacz również :

Konfiguracja programów do obsługi konta poczty elektronicznej